حسین صالح پور

لیست آرزوها

  • 1398

لیست آرزوها یا wish list

وبسایتی که به شما کمک می کند تا رسیدن به آرزوهایتان برای شما جذاب تر باشد به اینصورت که شما در صفحه مربوطه لیست آرزوهای یک ساله خود را نوشته و ارسال میکنید، وبسایت بصورت خودکار در پایان سال آن را برای شما ایمیل می کند تا آرزوهای برآورده شده خود را ببینید.

همچنین می توانید در صفحه “دیگران چه آرزویی دارند؟” لیست آرزوهای دیگران را نیز ببینید و تا درصورت امکان آنها را نیز برآورده کنید.

آدرس وبسایت: wishlist.picpalette.ir